Forest Founder

Dit is een selecte groep van 5 personen of organisaties en mede dankzij hen, kunnen we ervoor zorgen dat het plan wat hier op papier staat, vaste vormen gaat krijgen. Hun groene hart voelt en erkent het maatschappelijke probleem, zij zien de noodzaak voor oplossingen als deze en zijn bereid hierin te investeren.

 

Elke Forest Founder betaalt € 12.500,00 als eenmalige inleg, hiervoor ontvang je een Certificaat van Deelname met daarbij een aangewezen stuk bosperceel wat door jouw inleg is beschermd, dit stuk bos heeft een grootte van ongeveer 5.000 m², dit is voldoende om de uitstoot van je gezin te compenseren (voor de rest van je leven!). Daarnaast krijgen zij eeuwige roem en dankbaarheid en er zal een nog nader te organiseren event komen waar zij, samen met de Groene Pioniers en de amBOSsadeurs aanwezig zullen zijn en in het zonnetje zullen worden gezet.

12.500.00

Uitverkocht