Slide

Slide Stichting Behoud ons Bos heeft zich ten doel gesteld om de aangekochte percelen tot in de lengte der dagen te beschermen en te beheren. Geen grootschalige kap, geen verandering van bestemming; het is en blijft BOS! Daarnaast willen wij, in samenwerking met verschillende organisaties, de biodiversiteit van de gebieden in kaart brengen en daar waar mogelijk vergroten. Dit geldt voor zowel de flora als de aanwezige fauna. Stichting Behoud ons Bos Er is helaas nog niemand in de wereld die de bekende glazenbol heeft uitgevonden, in de toekomst kijken is daarom lastig. In de nabije jaren willen wij groeien, meer bos aankopen én beschermen. Wij zijn blij met elke vierkante meter die we kunnen beschermen tegen kap of bebouwing. In de statuten van Stichting Behoud het Bos is opgenomen dat alle grond, in zijn huidige vorm en bestemming, moet blijven bestaan. Indien, om welke reden dan ook, de stichting ophoudt te bestaan, wordt de grond overgedragen aan een vergelijkbare organisatie of stichting. Deze organisatie of stichting zal hetzelfde doel moeten nastreven. Uw investering zal dus altijd gewaarborgd blijven. Toekomst